Programma

                               

Het congres “Psychotherapie 2026” wil de aandacht vestigen op een nieuwe visie op de toekomst van de psychotherapie, zoals hij er in 2026 uit zou kunnen zien. We laten het categorische denken los en gaan op zoek gaan naar universele, onderliggende factoren. We gaan met u, middels keynotes en ervaringsgerichte workshops, de kritische dialoog aan over hedendaagse wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het programma is opgebouwd uit vier keynotes en twee parallelle workshop-rondes.

  

09.00 - 09.30 

  

Welkom en inschrijving  

 

09.30 - 09.50

 

Opening door Anton Hafkenscheid: Wat ís psychotherapie in 2016?

Anton Hafkenscheid zal ingaan op waar we anno 2016 staan in de psychotherapie. Wat gaat er goed, wat kan er beter en wat zijn de richtingen waarheen we zouden moeten gaan?Tevens zal hij aangeven op welke wijze de sprekers en workshopgevers van het congres invulling zullen geven aan deze thema's. 

 

09.50 - 10.35

 

Erwin van Meekeren: Context van de maatschappelijke ontwikkelingen

Erwin van Meekeren belicht zowel de bredere ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg in de afgelopen 30-40 jaar en politieke keuzes, als ook de context van naast-betrokkenen. Daarnaast komt zijn visie op essentiële factoren binnen de psychotherapie aan bod, met een opmaat voor de toekomst.

 

10.35 - 11.00

 

Koffiepauze  

 

11.00 - 11.45

 

Rutger Goekoop: Toeleiding naar effectieve behandelingen vanuit een transdiagnostisch kader

Rutger Goekoop neemt u aan de hand van de netwerktheorie mee in het transdiagnostisch denken en hoe wij dit in de praktijk kunnen gebruiken om patiënten de juiste behandelingen aan te bieden in 2026. 

 

11.45 - 12.30

 

Dennis Tirch : Compassie als common factor in psychopathologie en -therapie

Dennis Tirch zal vertellen hoe compassie een rol speelt in alle vormen van psychopathologie en hoe het school-onafhankelijk gebruikt kan worden als therapeutisch instrument. 

 

12.30 - 13.30

 

Lunch 

 

13.30 - 14.30

 

Workshopronde I 

A. Anton Hafkenscheid : Het gebruik van de therapeutische relatie

B.  Annet Kleiboer : E-health in psychotherapie

C:  Afke van der Hoek & Marlene Koekkoek: Het lichaam in psychotherapie

 

14.30 - 15.00

 

Koffiepauze  

 

15.00 - 16.00

 

Workshopronde II

A:  Wendy Pots : Ehealth en menselijkheid ineen, kan dat? ACT als blended care

B:  Charmaine Borg : Seks als common factor in psychopathologie en behandeling

C:  Marco Kleen & Erwin van der Helm : Toepassing van vechtsporttechnieken in psychotherapie

 

16.00 - 16.10

Verplaatstijd

 

16.10 - 16.55

Ernst Bohlmeijer: Dromen over de toekomst

De laatste keynote zal gericht zijn op behandeling in de toekomst. Als we het categorisch denken loslaten, welke concepten bieden dan houvast in het effectief behandelen van psychopathologie in 2026? En ... Wát als de apps op zijn...?

  

16.55 - 17.15

Integratie van de dag door Anton Hafkenscheid

De dag wordt overzien en afgesloten door Anton Hafkenscheid

 

17.15 - 18.00

Borrel